Inscrieri si Autorizari

#********************************************************************************************
CUPRINS:
1. Regulament privind inscrierea in OTDR precum si eliberarea certificatului de membru
2. Regulament privind avizarea certificatului de membru al OTDR pentru anul 2023
3. Regulamentul OTDR de Avizare a formelor de exercitare si Autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara
4. Procedura OTDR privind eliberarea adeverintelor de conformitate potrivit art. 36 din Legea 200-2004
5. Procedura OTDR privind eliberarea certificatului de atestare a statusului profesional curent (certificat de buna practica - good standing)
6. Procedura de recunoastere a calificarii profesionale de tehnician dentar
7. Procedura de transfer a unui membru OTDR de la un Consiliu Judetean al OTDR la altul

1*******************************************************************************************
Regulamentul privind procedura de inscriere in OTDR 2023 ... Vezi document
Procedura de inscriere in OTDR 2023 ... Vezi document
Procedura de emitere a duplicatului certificatului de membru OTDR in cazul pierderii, distrugerii, furtului ... Vezi document
Procedura de preschimbare a certificatului de membru OTDR in situatia modificarii datelor înscrise pe certificatul de membru ... Vezi document
Procedura de preschimbare a certificatului de membru OTDR debutant la acumularea unei experiente profesionale în tehnica dentara de minim 2 ani ... Vezi document
Anexa 1 - Cerere de inscriere - 2023 ... Vezi document
Model 9 - Cerere de trecere in categoria membrilor OTDR inactivi -la cerere-... Vezi document
Model 11 - Cerere de retragere din OTDR ... Vezi document
Model 13 Cerere de trecere în categoria membrilor OTDR inactivi -la cerere- pe perioada neexercitarii profesiei de tehnician dentar pe teritoriul Romaniei (pentru membri OTDR plecati din tara) ... Vezi document
Model 15 - Cerere eliberare duplicat al certificatului de membru OTDR ... Vezi document
Model 16 - Cerere de schimbare a datelor înscrise in cerificatul de membru OTDR ... Vezi document
Model 17 - Cerere de preschimbare a certificatul de membru OTDR debutant.pdf ... Vezi document

2*******************************************************************************************
Regulament privind avizarea certificatului de membru al OTDR pentru anul 2023 ... Vezi document
Anexa 1 - Cerere RUTD 2023... Vezi document
Anexa 2 - Adeverinta salariat 2023... Vezi document
Anexa 3 - Tabel necesar credite EPC pentru avizul pe anul 2023... Vezi document
Anexa 4 - Model Declaratie pe propria raspundere... Vezi document
Model Cerere pentru avizarea cerfificatului de membru cu recuperarea creditelor EPC restante... Vezi document

3*******************************************************************************************
Regulamentul OTDR de Avizare a formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar și Autorizare a laboratoarelor de tehnica dentara ... Vezi document
Procedura OTDR de obtinere a Avizului si a Autorizatiei de functionare a cabinetului/laboratorului individual de tehnica dentara ...Vezi document
Procedura OTDR de obtinere a avizului formei de exercitare si a autorizatiei de functionare a cabinetelor/laboratoarelor de tehnica dentara grupate/asociate... Vezi document
Procedura OTDR de obtinere a avizului formei de exercitare si a autorizatiei de functionare a laboratorului de tehnica dentara din cadrul societatilor comerciale (SRL)... Vezi document
Procedura OTDR de obtinere a avizului formei de exercitare pentru PFA colaborator in interiorul profesiei... Vezi document
Procedura OTDR de modificare a formei de exercitare a profesiei de tehnician dentar... Vezi document
Procedura OTDR de modificare a datelor inscrise in Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara... Vezi document
Procedura OTDR de emitere duplicat in cazul pierderii/distrugerii/furtului Avizului formei de exercitare a profesiei de tehnician dentar/Autorizatiei de functionare a laboratorului de tehnica dentara... Vezi document
Procedura OTDR de radiere la cerere din Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara... Vezi document
Anexa 1 - Taxe de avizare/ autorizare a formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si a laboratoarelor de tehnica dentara... Vezi document
Model 1 - Cerere de infintare/avizare a formei de exercitare a profesiei de tehnician dentar... Vezi document
Model 2 - Cerere de autorizare a functionarii laboratorului de tehnica dentara... Vezi document
Model 3 - Declaratie pe proprie raspundere privind dotarea minima a laboratorului de tehnica dentara... Vezi document
Model 4 - Cerere de radiere din registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar si al laboratoarelor de tehnica dentara... Vezi document
Model 5 - Cerere de modificare a datelor inscrise in Registrul formelor de exercitare a profesiei de tehnician dentar... Vezi document
Model 6 - Cerere de schimbare a formei de exercitare ... Vezi document
Model 10 - Cerere de suspendare/ inactivitate a formei de exercitare ... Vezi document
Model 12 - Contract de colaborare (in interiorul profesiei)... Vezi document
Model 14 - Cerere de eliberare duplicat al avizului formei de exercitare a profesiei de tehnician dentar/ autorizatiei de functionare a laboratorului de tehnica dentara ... Vezi document
Model – Acord al persoanei cu drept de punere pe piata a DMUC in cazul in care aceasta are doar calitatea de angajat... Vezi document

4*******************************************************************************************
Procedura OTDR prinvind eliberarea adeverintelor de conformitate potrivit art. 36 din legea 200/2004... Vezi document
Cerere eliberare adeverinta de conformitate... Vezi document

5*******************************************************************************************
Procedura OTDR privind eliberarea certificatului de atestare a statusului profesional curent (certificat de buna practica - good standing)... Vezi document
Cerere eliberare certificat de atestare a statusului profesional curent... Vezi document

6*******************************************************************************************
Procedura OTDR de recunoastere a calificarii profesionale de tehnician dentar obtinute intr-un stat UE, SEE, CE, in caz de stabilire permanenta in vederea accesului in profesia de tehnician dentar in Romania... Vezi document
Cerere recunoastere calificare profesionala in tehnica dentara obtinuta intr-un stat membru in caz de stabilire permanenta in Romania ...Vezi document
Procedura OTDR de recunoastere a calificarii profesionale de tehnician dentar obtinute in state terte (non UE), in caz de stabilire permanenta in vederea accesului in profesia de tehnician dentar in Romania ... Vezi document
Cerere recunoastere calificare profesionala in tehnica dentara obtinuta intr-un stat tert (non-UE) in caz de stabilire permanenta in Romania ... Vezi document
Procedura OTDR de acordare a dreptului de exercitare a profesiei de tehnician dentar cetatenilor altor state membre in caz de prestare temporara sau ocazionala de servicii de tehnica dentara pe teritoriul Romaniei... Vezi document
Declaratie privind prestarea temporara/ocazionala a serviciilor de tehnica dentara pe teritoriul Romaniei... Vezi document

7*******************************************************************************************
Procedura de transfer a unui membru OTDR de la un Consiliu Judetean al OTDR la altul ... Vezi document
Cerere de transfer de la un Consiliu Judetean la altul ...Vezi document

Documente de Download

Nici o inregistrare in baza de date !